Nove smernice za odkup in recikliranje kablov v letu 2024

V letu 2024 bodo stopile v veljavo nove smernice za odkup in recikliranje kablov, ki predstavljajo pomemben korak v smeri bolj trajnostnega in odgovornega ravnanja z odpadnimi materiali. Te smernice so del širše strategije Evropske unije za prehod na krožno gospodarstvo, ki poudarja pomen recikliranja in ponovne uporabe materialov.

  1. Povečanje deleža recikliranja: Novi predpisi bodo lahko določali višje cilje za delež recikliranih kablov. To pomeni, da morajo podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom in predelavo kablov, uporabljati bolj napredne tehnologije za ločevanje in recikliranje različnih materialov, kot so baker, aluminij in plastika.
  2. Strožji nadzor nad izvorom kablov: Da bi preprečili nezakonito trgovanje in krajo kablov, bodo smernice uvedle strožje zahteve za sledenje izvora odpadnih kablov. Podjetja bodo morala vzpostaviti transparentne postopke za preverjanje izvora kablov, ki jih odkupujejo.
  3. Inovacije v procesih recikliranja: Spodbujanje razvoja in uporabe inovativnih tehnologij v procesu recikliranja je ključni del novih smernic. To vključuje napredne metode ločevanja materialov in okolju prijaznejše metode predelave.
  4. Izobraževanje in ozaveščanje: Smernice poudarjajo tudi pomen izobraževanja in ozaveščanja javnosti o pomenu recikliranja kablov. Cilj je povečati količino zbranih in recikliranih kablov ter zmanjšati količino kablov, ki končajo na odlagališčih.
  5. Podpora manjšim podjetjem: Da bi olajšali prehod na nove smernice, so predvidene posebne podpore za mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom in recikliranjem kablov. To vključuje finančne spodbude in tehnično pomoč pri uvajanju novih tehnologij.

Krizant d.o.o. kot vodilno podjetje na področju odkupa kablov v Sloveniji pozdravlja te smernice in je zavezano k njihovemu doslednemu upoštevanju. Naš cilj je zagotoviti, da so vsi kabli, ki jih odkupimo, reciklirani na najbolj trajnosten in okolju prijazen način, ob hkratnem zagotavljanju najvišje možne vrednosti za naše stranke. Odkupujemo vse vrste kablov in zagotavljamo profesionalno ter hitro storitev.

 

Zbirni center: Selo pri Ihanu 27, Domžale

Tel.: +386 40 684 500

Mail: info@odkupkablov.si

Odkupkablov.si