Urbano rudarjenje odpadnih kablov

odkup kablov

Evropa je v posebnem položaju glede oskrbe s kovinskimi surovinami. Najnaprednejše industrije, kot so avtomobilska, kemična, elektronska in strojna, potrebujejo stalno oskrbo za proizvodnjo. Vendar se v Evropi kovinske surovine praktično ne pridobivajo. To pomeni, da je treba uvoziti skoraj 100 odstotkov vseh kovinskih surovin. V zvezi s tem je recikliranje odpadnih kovin in kablov izredno pomembno. To se pogosto imenuje urbano rudarjenje.

Recikliranje starih kablov ima že več kot 100-letno tradicijo in po zbiranju, sortiranju in ponovni predelavi prispeva k temu, da se pri primarni proizvodnji iz rud izgublja manj energije. S približno 190.000 tonami odpadnih kablov na leto to nedvomno podpira varstvo podnebja. Kovinsko jedro kablov je običajno izdelano iz aluminija, bakra, svinca ali jekla in je obdano z izolacijskim slojem iz PE in gumijaste obloge ali različnih vrst PVC.

Po predhodnem sortiranju, ki ga pogosto ročno opravi specializirano osebje, se kabli začnejo lomiti na dolžino 25 do 50 mm v granulatorjih, da se lahko surovine nato ločijo po vrstah. Delno se to izvaja magnetno – na primer pri jeklenih delih. Pozneje so se na tabelah za razvrščanje uporabljale tudi različne specifične mase izolacije in kovin. Ekstrahirajo se tudi sintetični materiali ali pa se serije pretakajo skozi sita in filtre.

Stopnja čistosti, ki jo je mogoče doseči v tem postopku, je 99,9 %, kar skoraj ustreza čistosti primarnih surovin. Vendar je energija, ki je potrebna za to, le delček energije, potrebne za pridobivanje surovin. Razlika izhaja iz okolju prijazne uporabe, saj se prihranijo viri in zmanjšajo emisije CO2.

S pravnega vidika so odpadni kabli odpadki, namenjeni recikliranju. Iz tega sledi, da za povzročitelja odpadkov (in tudi za predelovalca odpadkov) velja zakonodaja o odpadkih. To pomeni, da je povzročitelj odpadkov odgovoren, dokler odpadni kabel ni dokončno in neškodljivo recikliran. Zato je pomembno, da imate zanesljivega partnerja za odstranjevanje in recikliranje.

Imamo vsa potrebna dovoljenja, smo zelo odzivni, material lahko pripeljete v naš zbirni center ali pa se dogovorimo za odvoz kjerkoli po Sloveniji, naši strokovnjaki pa skrbijo, da vse poteka profesionalno ter vam lahko svetujejo glede prodaje odpadnih materialov, da vse poteka čim lažje in iztržite maksimalno ceno.

 

Zbirni center: Selo pri Ihanu 27, Domžale

Tel.: +386 40 684 500

Mail: info@odkupkablov.si

Odkupkablov.si