Vpliv kablov na okolje

Zaradi vse večje skrbi za okolje in potrebe po njegovi zaščiti so se podatkovni in komunikacijski kabelski sistemi sčasoma začeli bolj kritično ocenjevati z vidika požarne ogroženosti in vpliva na okolje.

V tem članku bo obravnavan vpliv kabelskih izdelkov in njihovih materialov na okolje in kako je mogoče kabelske izdelke po koncu njihove življenjske dobe reciklirati, saj si proizvajalci prizadevajo dokazati svojo zavezanost k zmanjšanju vpliva na okolje.

Razumevanje vpliva kablov na okolje

Določitev okolju prijaznih kablov na začetku projekta se zdi najlažji način za zmanjšanje vpliva na okolje. Ker pa so kabli pogosto izdelani iz polimernih spojin, ki se uporabljajo za doseganje večje učinkovitosti pri različnih lastnostih, ni vedno enostavno zmanjšati njihovih vplivov na okolje. Upoštevati je treba dolgoročni vpliv kablov, saj ima lahko izdelek, ki je danes najprimernejši za določeno uporabo, v prihodnosti škodljiv vpliv.

Vsi kabelski izdelki tako ali drugače vplivajo na okolje. Čeprav kabelski izdelki morda niso neposredno odgovorni za škodljive vplive na okolje, pa izdelki, ki napajajo industrije, tovarne in pisarne, ki potrebujejo kable, prispevajo k dejavnikom, kot sta onesnaževanje zraka in motnje v naravi. Kabelske izdelke najdemo povsod; nameščeni so povsod okoli nas in se uporabljajo v aplikacijah, kot sta prenos energije in podatkov. Če za te uporabe kabli ne bi bili potrebni, bi se vpliv na okolje znatno zmanjšal. Ker pa so kabelski izdelki bistveni sestavni del sodobne infrastrukture, je najbolje zmanjšati njihov vpliv na okolje.

Zakaj je treba ublažiti vplive kablov na okolje?

Po namestitvi kabla se mu pogosto ne posveča veliko pozornosti, kar pomeni, da se k njemu pogosto vrnemo šele, ko ga je treba zamenjati ali popraviti. Kadar se to zgodi, uporabljene prakse morda niso najbolj okolju prijazne. Podatkovni centri na primer pogosto nameščajo nove kabelske izdelke na stare kabelske izdelke, saj to zahteva manj dela in je stroškovno učinkovitejše.

Okoljski vpliv kabelskih izdelkov, ki se uporabljajo v vsakem projektu, mora biti ključni vidik za vodje projektov in projektante. Kitajska pobuda Pas in cesta je eden najbolj ambicioznih gradbenih projektov na svetu, vendar je bila označena tudi za “najbolj tvegan okoljski projekt v zgodovini”. Pobuda naj bi do leta 2050 zajela vsaj 64 držav, povezala Kitajsko z Bližnjim vzhodom in bi lahko obsegala do 7000 infrastrukturnih projektov. Čeprav bo pobuda verjetno spodbudila gospodarsko rast v regijah, bo imela tudi velik vpliv na okolje. V primeru kablov lahko uporaba nekakovostnih izdelkov v teh projektih povzroči razgradnjo in razpad materialov, zaradi česar kemikalije uhajajo v tla. Obstaja velika možnost poškodb okoliških kmetijskih zemljišč, kar bi lahko škodovalo pridelkom in imelo nadaljnje negativne vplive na zdravje prebivalcev, ki živijo v okolici ali se prehranjujejo s pridelki v bližini.

Ta primer kaže, da ima lahko vsak gradbeni projekt škodljive vplive na okolje, ki jih je treba oceniti glede na okoliško prebivalstvo in ustrezno upravljati. Ne glede na to, ali je projekt velik ali majhen, si je treba prizadevati za zmanjšanje vpliva kablov na okolje.

Prodaja odpadnih kablov

Pri odkupkablov.si poskrbimo, da so odpadni kabli reciklirani v skladu z zakonodajo in skupaj zmanjšujemo njihov negativni vpliv na okolje.

Kontaktirajte nas prek našega maila info@odkupkablov.si ali nas pokličite na 040 684 500.

OdkupKablov.si