Zgodovina recikliranja bakra 3. del

Kako pomembno je recikliranje bakra?

Nemški inštitut za baker izračunava skoraj 80-odstotno stopnjo recikliranja izdelkov z zelo dolgo življenjsko dobo, kot so npr. bakreni kabli; več kot 40 % bakra.

Že iz teh dveh podatkov je razvidno, da bi trg bakra v Nemčiji in verjetno tudi v EU brez recikliranja že zdavnaj propadel. Ponovna uporaba bakra iz odpadnega bakra je zato nujno potrebna, da se pokrijejo potrebe industrije in ohranijo razmeroma stabilne cene.

Katere so prednosti recikliranja bakra?

Prav zaradi rasti stroškov v zadnjih 20 letih je recikliranje postalo alternativa rudarjenju vse bolj redkih virov, saj je predelava odpadnega bakra cenejša kot pot od rudnika bakra do talilnice in nato z ladjo v Evropo. Že sama dobavna veriga ima velike prednosti: recikliranje bakra varčuje z naravnimi viri in zmanjšuje včasih precejšnje onesnaževanje okolja zaradi rudarjenja, predelave in dolgih transportnih poti. Samo en primer: v velikih rudnikih bakra v Čilu porabijo 400.000 do 500.000 litrov vode – na dan! Toda kritične emisije CO², ki so v glavnem odgovorne za globalno segrevanje, je mogoče zmanjšati z recikliranjem bakra – v primerjavi s tradicionalnim taljenjem rude za približno tretjino.

Poleg tega so emisije, ki nastanejo pri prevozu odpadnega bakra ali recikliranega bakra v Nemčiji ali EU, le delček emisij, ki nastanejo pri prevozu ladij iz tujine. Splošni stroški predelave odpadnega bakra so seveda nižji od stroškov predelave surove rude.

Poleg preproste potrebe po recikliranju za zadovoljitev povpraševanja je najpomembnejši argument za recikliranje odpadnega bakra in bakrenih odpadkov poleg splošnih stroškov tudi varstvo okolja.

 

Odkupkablov.si