Odgovornost za zmanjšanje negativnega vpliva kablov na okolje

Odstranjevanje in recikliranje izrabljenih kablov Še en način, s katerim lahko proizvajalci dokažejo svojo zavezanost k zmanjševanju vpliva na okolje, je odgovorno odstranjevanje kabelskih izdelkov. V Evropi morajo proizvajalci kablov električne kable odgovorno predelati in odstraniti. Predpisi o recikliranju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) zahtevajo, da predložijo dokazila o teh dejavnostih. Če proizvajalec ne […]

Zmanjševanje negativnega vpliva odpadnih kablov na okolje

Učinki spremenjenega materiala PVC se je v preteklosti uporabljal kot material za obloge in izolacijo kabelskih izdelkov. PVC ni le enostaven za recikliranje, ampak ima tudi odlično trajnost in kemično odpornost. Vendar je znano, da PVC pri gorenju sprošča gost dim in korozivne pline, kar resno ogroža življenje in je neprimerno za vgradnjo v javne […]