Odgovornost za zmanjšanje negativnega vpliva kablov na okolje

Odstranjevanje in recikliranje izrabljenih kablov

Še en način, s katerim lahko proizvajalci dokažejo svojo zavezanost k zmanjševanju vpliva na okolje, je odgovorno odstranjevanje kabelskih izdelkov.

V Evropi morajo proizvajalci kablov električne kable odgovorno predelati in odstraniti. Predpisi o recikliranju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) zahtevajo, da predložijo dokazila o teh dejavnostih.

Če proizvajalec ne more reciklirati ali odstraniti kabelskih izdelkov, se odgovornost prenese na “povzročitelja odpadkov”, osebo, ki je ustvarila električne odpadke in ki mora kabel varno odstraniti. To pomeni, da če bi izvajalec električnih del odstranil star kabelski izdelek in ga nadomestil z novim, bi bil odgovoren za odstranitev starih izdelkov.

To je še posebej pomembno pri prenovi ali nadgradnji stavb, saj pri odstranitvi kabelske napeljave običajno nastane velika količina odpadnih kablov. To predstavlja tudi nevarnost požara, zato ga je treba nemudoma odstraniti z gradbišča.

Številni vodilni izvajalci in svetovalni inženirji se zavedajo pomembnosti odstranitve opuščenega kabla izven gradbišča. Pogosto na to opozorijo svoje stranke, zlasti ob namestitvi novih kabelskih sistemov. Poleg tega nekateri upravljavci omrežij in nepremičnin zahteve za odstranitev zdaj vključujejo v ponudbe ali najemne pogodbe. Upravljanje odstranjevanja odpadnih kablov z lokacij in nadzor nad recikliranjem teh starih kablov zaradi pomanjkanja lastništva v nekaterih delih ostaja nerešeno vprašanje v številnih stavbah.

Bakrene komponente kablov, na primer v bakrenih komunikacijskih kablih, so eden najpogosteje predelanih in recikliranih materialov. Velika količina plastičnega materiala, ki se pogosto uporablja za izolacijo in obloge, se najverjetneje odstrani na odlagališčih ali v odprtem sežigu. Do nedavnega je obstajalo le malo možnosti za recikliranje plastičnih odpadkov iz komunikacijskih kablov.

Testiranje tretjih oseb in okoljska učinkovitost

Kot je pojasnjeno zgoraj, zgolj spreminjanje materialov, ki se uporabljajo za izdelavo kabelskih izdelkov, ne zagotavlja uspešnega zmanjšanja vpliva na okolje. Da bi to dosegli, je treba kabelske izdelke pravilno določiti, namestiti in odstraniti. Hkrati morajo proizvajalci kablov zagotoviti, da so njihovi proizvodni procesi in sistemi upravljanja zasnovani tako, da zmanjšujejo njihov splošni vpliv na okolje.

Proizvajalci kablov, ki želijo dokazati svojo zavezanost k zmanjševanju vpliva na okolje, morajo skrbno razmisliti, kako lahko spremenijo svoje dejavnosti, da bi podprli ta cilj. Proizvajalci si morajo prizadevati za odgovorno uporabo virov, do katerih imajo dostop, ne glede na to, ali gre za posodabljanje obstoječih postopkov ali za sprejemanje nove tehnologije.

Hkrati morajo naročniki upoštevati tudi vpliv izdelkov, ki jih zahtevajo, na okolje, saj lahko vgradnja nekakovostnih kabelskih izdelkov v projektih povzroči povečano tveganje za zdravje in varnost prebivalcev stavbe in okolice.

Priložnost za prodajo odpadnih kablov

Pri odkupkablov.si skupaj z vami pomagamo pri zmanjševanju vplivov kablov na okolje, tako da vam ponudimo možnost, da nam prodate odpadne kable, za njih pa dobite odlično ceno. S tem ne le varujete okolja, ampak tudi ustvarjate dobiček in zmanjšujete stroške svojega podjetja. Imamo vsa potrebna dovoljenja in poskrbimo, da so vaši kabli reciklirani v skladu z zakonodajo.

Smo izjemno odzivni in smo vam na voljo od ponedeljka do sobote od 8h do 20h. Naši strokovnjaki vam bodo pomagali pri postopku prodaje in vam svetovali ter odgovorili na vsa vprašanja, ki jih imate. Kontaktirajte nas prek našega maila info@odkupkablov.si ali nas pokličite na 040 684 500.

OdkupKablov.si